Holland Casino croupier is ook overvaller

Holland Casino croupier is ook overvaller

Holland Casino croupier is overvaller. En wel een heel actieve en gewelddadige. Daar is het Holland Casino uiteraard niet blij mee. Holland casino is gebrand op een goede naam. Zeker nu Holland Casino online Roulette wil aanbieden. Zowel van het bedrijf zelf als ook van hun medewerkers. Dat een Holland Casino croupier ook betrokken is bij een reeks stevige roofovervallen zal hen ook wel overvallen hebben. Aan de Roulette tafel was namelijk niet veel vreemds aan de betreffende croupier te merken. Maar ja, hij had ook nog vrije tijd. Die besteedde hij wel op een vreemde manier.

Holland Casino croupier is overvaller

Het is heel vreemd dat een croupier van het Holland Casino ook roofovervallen pleegt. Personen die in dienst komen van het Holland Casino worden namelijk altijd gescreend. Dat is zeker het geval als je croupier wil worden. Ook moeten zij een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen. Officieel heet dit een VOG. Oftewel een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring kun je aanvragen bij Justitie. Deze verklaring omtrent het gedrag ga je dus niet krijgen als je met Justitie in aanraking bent geweest. Daarbij gaat het niet om verkeersovertredingen of zo. Het Holland Casino heeft dan ook terecht aangenomen dat de man geen strafbare daden gepleegd heeft voordat zij hem in dienst namen.

VOG

Holland Casino is  overvaller

Een VOG is een verklaring die door het Ministerie van Justitie afgegeven wordt. Uit de verklaring blijkt dat je in het verleden niets uitgespookt hebt waardoor je een bepaalde functie niet mag vervullen. Hoe groter het risico is in een bepaalde functie des te intensiever zal de screening zijn. Nou zal deze screening niet zo intensief zijn als dat die bij een politieagent uitgevoerd wordt. Maar je wordt wel gescreend. Dat geld voor alle personen die bij het Holland Casino willen werken. Zeker voor de croupiers en kaartendealers aan de speeltafels. Echter wordt de VOG eenmaal afgegeven dan mag je een functie gaan bekleden. Dat gold ook voor de croupier van het Holland Casino.

Vrije tijd

In je vrije tijd kun je natuurlijk van alles doen. Maar om dan te kiezen om mensen te gaan overvallen en te beroven is wel een vreemde keuze. De man had van alles kunnen doen. Het is beslist voor te stellen dat je in je vrije tijd geen kansspelen gaat spelen. Het is namelijk al je werk als je werkzaam bent als croupier in het Holland Casino. Maar de keuze die hij maakte is en blijft een vreemde keuze. Of zouden de salarissen zo slecht zijn bij het Holland Casino? Maar ook dan zijn er betere keuzes voorstelbaar.

Arbeidsovereenkomst

Holland Casino croupier is ook overvaller

Uiteindelijk is de man opgepakt en opgesloten. Hij kon dus ook niet op zijn werk verschijnen. Holland Casino is gaan achterhalen waardoor hij niet meer op het werk verscheen. Zij zullen zich wel geschrokken zijn toen bleek dat hij achter de tralies zat. Dat was de reden waarom zijn arbeidsovereenkomst werd ontbonden. In de toekomst zal het beslist niet meer mogelijk zijn dat hij in het Holland Casino aan de slag kan. Maar ja, voor hij überhaupt ergens aan de slag kan gaan gaat nog wel een tijdje voorbij. Tegen de voormalige Holland Casino croupier is een lange gevangenisstraf geëist. Voor hem is het voorlopig “rien ne va plus”. Game over!